Wezwanie do zaniechania naruszania praw autorskich

Ktoś naruszył prawa autorskie do Twojego utworu, a napomnienie nie wystarcza? Nie czekaj! Wystosuj pisemne wezwanie do zaniechania naruszania praw autorskich. W dzisiejszym wpisie omówię, co powinno znaleźć się w takim piśmie. Zapraszam do lektury!

Naruszenie praw autorskich może przybrać różną formę. Może to być jawna kradzież zdjęć. Albo nieprawidłowe oznaczenie autorstwa. Niezależnie od formy naruszenia, masz prawo się bronić.

Często samo zawiadomienie sprawcy o fakcie naruszenia odniesie zamierzony skutek. W wielu jednak przypadkach jest to niewystarczające i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki. Jednym z nich jest wezwanie do zaniechania naruszania praw autorskich.

Tego rodzaju pismo stanowi już konkretną formę ochrony swoich praw i często poprzedza proces sądowy. W dzisiejszym wpisie opowiem Ci o 3 najważniejszych rzeczach, o których musisz pamiętać, gdy chcesz sporządzić wezwanie do zaniechania naruszania praw autorskich.

Wezwanie do zaniechania naruszania praw autorskich – forma

Zacznijmy od podstaw, czyli formy wezwania. To pierwsza rzecz, którą powinieneś wziąć pod uwagę. Wezwanie powinno mieć formę pisemną. Wezwanie wyślij listem poleconym na adres sprawcy. Najlepiej z potwierdzeniem odbioru, choć nie jest to konieczne.

Nie zawsze będziesz dysponować adresem sprawcy. Wyślij wówczas wezwanie w dowolnej formie elektronicznej – na maila lub na komunikatorze. Polecam Ci, by skan podpisanego wezwania stanowił załącznik do wiadomości. Wygląda to lepiej niż zwykły mail. Możesz też powtórzyć w treści maila, treść wezwania z załącznika. Nie będzie wówczas wątpliwości o co Ci chodzi lub… gdy zapomnisz dodać załącznika.

Chociaż polecam Ci wystosowanie pisemnego wezwania lub skanu takiego dokumentu, nie ma przeszkód, byś wysłał zwykłego maila z wezwaniem. Sądy dopuszczają dowód z korespondencji elektronicznej na równi z dokumentem pisemnym. Pamiętaj jednak, że jeśli nie masz pewności, czy adres mailowy można jednoznacznie powiązać ze sprawcą, lepiej wysłać pisemne wezwanie.

Skoro już wiesz, jaką formę powinno mieć wezwanie, czas przejść do tego co musi się w nim znaleźć.

Wezwanie do zaniechania naruszania praw autorskich – treść

Niezależnie od formy wezwania, najważniejsza jest jego treść – to drugi element. Z kolei najważniejszą kwestią w treści wezwania jest określenie żądania. No właśnie czego możesz się domagać? To zależy od tego jakie prawa autorskie zostały naruszone.

Jak zapewne wiesz, a jak nie to szybko Ci wspomnę, rozróżniamy dwa rodzaje praw autorskich – osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste to osobista więź twórcy z utworem. W ramach tych praw masz prawo decydowania o formie Twojego utworu czy jego rzetelnym wykorzystaniu. Natomiast prawa autorskie majątkowe to prawo do czerpania korzyści (przede wszystkim finansowych) ze stworzonego utworu.

Choć żądania w odniesieniu do obu rodzajów praw autorskich są podobne, gwoli formalności omówię je osobno. A więc, w ramach ochrony praw autorskich osobistych możesz żądać:

 • zaniechania działania,
 • usunięcia skutków naruszenia, np. poprzez złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
 • zadośćuczynienia lub odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, jeżeli naruszenie było zawinione.

Natomiast w ramach ochrony praw autorskich majątkowych możesz się domagać:

 • zaniechania naruszania,
 • usunięcia skutków naruszenia;
 • odszkodowania albo kwoty dwukrotności wynagrodzenia jak za udzielenie licencji,
 • wydania uzyskanych korzyści,
 • jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie.

Tak roszczenia określone są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Polecam Ci, byś w wezwaniu posługiwał się sformułowaniami z ustawy. Ułatwi to sprawcy zastosowanie się do Twojego wezwania i ma też znaczenie z punktu widzenia ewentualnej przyszłej sprawy sądowej. Dzięki temu sąd będzie wiedział czego się domagałeś przed procesem i czy sprawca mógł lub chciał się do tego zastosować.

Gdy już wiesz, co powinno znaleźć się w treści wezwaniu, pora na ostatni element, który powinieneś wziąć pod uwagę.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej? Napisz do mnie na kontakt@rafalgondzio.pl.

Termin do spełnienia żądania

Określając treść żądania, powinieneś wyznaczyć sprawcy termin w jakim ma uczynić zadość Twoim żądaniom. Wyznaczając termin, zrób to poprzez wskazanie konkretnych liczby godzin lub dni (np. 24 godziny, 7 dni), a nie ogólnie (np. niezwłocznie, natychmiast).

Wyznaczenie terminu ma istotne znaczenie z punktu widzenia odsetek. Zaczynają one bowiem być naliczane od dnia następującego po upływie terminu na spełnienie świadczenia przez sprawcę.

Podsumowanie

Trzy elementy, które właśnie przedstawiłem są najważniejszymi kwestiami, które musisz rozważyć przy wystosowaniu wezwania. Oczywiście pomijam takie oczywiste kwestie, jak określenie nadawcy, adresata i podpis pod wezwaniem. Z kronikarskiego obowiązku czuję się jednak zobowiązany Ci o tym wspomnieć.

Podsumujmy dzisiejszy artykuł:

 • gdy ktoś naruszył przysługujące Ci prawa autorskie, a zwykłe ponaglenia nie są wystarczające, wystosuj pisemne wezwanie. Przygotowując wezwanie, powinieneś zwrócić uwagę na 3 elementy;
 • pierwszym z nich jest odpowiednia forma wezwania. Najlepiej, gdy będzie to forma pisemna, ale możesz wystosować też wezwanie drogą elektroniczną – mailowo lub poprzez komunikator;
 • drugim elementem jest precyzyjne określenie żądania. W zależności od tego, które prawa naruszył sprawca, możesz domagać się określonych roszczeń,
 • ostatnim elementem wezwania jest wyznaczenie terminu na spełnienie żądań. Termin powinien zostać wskazany konkretnie poprzez liczbę godzin lub dni.

Masz podobną sprawę i chcesz o niej porozmawiać? Napisz do mnie na kontakt@rafalgondzio.pl lub zadzwoń pod 785 548 757.

Wykorzystałem zdjęcie Burst z Pexels.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Rafał Gondzio. Polityka Prywatności
Wyprodukowano w 38Digital >