Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Wyobraź sobie sytuację, w której bliski Twojego dziecka umiera, a spadkobiercą ma zostać Twój potomek. Wiesz, że w skład spadku nie wchodzi nic wartościowego, a zmarły miał problemy finansowe. Nie chcesz więc problemów i najchętniej odrzuciłbyś spadek. Odrzucenie spadku w imieniu dziecka jest jednak złożoną sprawą. Jak zrobić to prawidłowo? O tym dzisiejszy wpis, zapraszam do lektury.

Choć specjalizuję się w spółkach i umowach, moi klienci często zadają mi pytania z innych dziedzin prawa. W końcu przecież prawnik zna się na całym prawie, prawda? W wielu sprawach (sprawy karne, sprawy emerytalno-rentowe) chętnie odsyłam do znajomych mecenasów, którzy są specjalistami w swojej branży. Istnieją jednak kategorie spraw, które lubię i czuję się w nich pewnie, choć nie są moim głównym obszarem działalności. Jednym z takich obszarów jest prawo spadkowe. Postanowiłem więc, że wbrew głównej tematyce bloga, podzielę się z Wami najciekawszymi zagadnieniami z tego obszaru.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka tylko przez przedstawiciela

Najważniejsze co powinieneś wiedzieć, to fakt, że dziecko nie może samodzielnie złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zrobić to musi za niego przedstawiciel ustawowy – przeważnie rodzic – lub opiekun. Wszędzie tam, gdzie piszę o rodzicu, odnosi się to do innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

Termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Jak zawsze w sprawach prawnych, liczy się termin. Aby skutecznie odrzucić spadku w imieniu dziecka, musisz zrobić to w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym, że dziecko będzie dziedziczyć.

Czyli od kiedy dokładnie? To zależy od sytuacji. Jeśli dziecko dziedziczyło bezpośrednio po zmarłym, termin na odrzucenie spadku biegnie od dnia dowiedzenia się o jego śmierci. Jeśli dziedziczenie dziecka zależy od odrzucenia spadku przez inną osobę (np. najpierw Ty musisz odrzucić, a potem Twoje dziecko), termin ten biegnie od dowiedzenia się o odrzuceniu przez “poprzedzającego” spadkobiercę.

Przykład: 15 kwietnia zmarł dziadek. Tata odrzucił spadek po nim 15 maja. Rodzice powinni do 16 listopada (czyli pół roku liczone od dnia 15 maja) odrzucić spadek w imieniu dziecka po dziadku.

Uwaga! Nie możesz odrzucić spadku “na zapas”. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli wiesz, że dziecko będzie dziedziczyło po zmarłym, ale istnieją osoby, które muszą odrzucić spadek wcześniej, by nadeszła kolej dziecka (np. Ty), to odrzucenia spadku możesz dokonać dopiero wtedy, gdy nadejdzie kolej dziecka. To bardzo ważne, bo bez wcześniejszego odrzucenia przez uprawnionych, termin na odrzucenie spadku przez dziecko w ogóle nie zaczyna biec!

Przykład: Odwołując się do powyższego przykładu, tata nie może odrzucić spadku w imieniu dziecka, jeśli nie zrobił tego we własnym imieniu (jest powołany do dziedziczenia wcześniej niż dziecko).

Co jeśli przegapisz termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka?

Nie martw się, nie stanie się nic złego. Spadek przypadnie dziecku z dobrodziejstwem inwentarza. W najgorszym wypadku konieczne będzie podjęcie kilku dodatkowych czynności, co może nastręczyć pewnych trudności. Ostateczny rachunek zysków i strat wyjdzie jednak na zero.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – procedura

Nawet jeśli Twój przypadek jest oczywisty, a odrzucenie spadku zasadne, nie możesz zadecydować o tym w imieniu dziecka samodzielnie. A zatem przed odrzuceniem spadku w imieniu dziecka, w pierwszej kolejności musisz uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. Dlaczego? Dlatego, że odrzucenie spadku jest poważną czynnością dotyczącą dziecka (nazywa się to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu majątkiem), a wszystkie sprawy tego rodzaju muszą być zaakceptowane przez sąd. Bez uzyskania zgody sądu, odrzucenie spadku w imieniu dziecka będzie nieważne!

Padłeś ofiarą hejtu? Sprawdź, jakie kroki prawne podjąć przeciwko sprawcy w artykule o hejcie w Internecie.

Zezwolenie sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

A zatem pierwszym krokiem ku odrzuceniu spadku w imieniu dziecka będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku.

Poniżej kilka kwestii technicznych.

Wniosek możesz złożyć sam. Jako rodzic dziecka masz prawo samodzielnie je reprezentować. Oczywiście możecie też wystąpić razem z tatą dziecka.

Wniosek musi zostać opłacony – opłata wynosi 100 zł. Dane do dokonania opłaty znajdziesz na stronie właściwego sądu.

Pisząc wniosek, pamiętaj o takich kwestiach jak:

 • oznacz datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • wskaż sąd, do którego kierujesz wniosek i jego adres – właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka,
 • oznacz wnioskodawców, podaj adres zamieszkania oraz numer PESEL,
 • podaj dane dziecka tzn. jego adres i numer PESEL,
 • zatytułuj wniosek – “wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka”,
 • określ treść swojego wniosku dokładnie podając w imieniu kogo wniosek składasz oraz dane spadkodawcy – imię, nazwisko, ostatnie miejsce zamieszkania, datę śmierci,
 • uzasadnij wniosek,
 • własnoręcznie podpisz wniosek,
 • wskaż załączniki – będzie do nich należeć co najmniej potwierdzenie opłaty od wniosku, a także skrócony akt urodzenia dziecka (jeżeli dziecko pozamałżeńskie zupełny akt urodzenia dziecka), akt zgonu spadkodawcy, dowody wskazujące na to, że dziecko jest w gronie spadkobierców zmarłego – np. potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica.

Jeśli potrzebujesz sprawdzonego wzoru wniosku – napisz do mnie maila, a Ci go podeślę. Pamiętaj, że musisz go przystosować do swoich potrzeb.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej? Napisz do mnie na kontakt@rafalgondzio.pl.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – co dalej

Gdy już uzyskasz prawomocne zezwolenie sądu rodzinnego na odrzucenie spadku, możesz wreszcie odrzucić spadek w imieniu dziecka. Odrzucić spadek możesz na dwa sposoby:

 • w sądzie,
 • u notariusza.

Oba podane sposoby są ważne i mniej więcej tyle samo kosztują.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka przed sądem

W przypadku drogi sądowej, oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka złożysz na rozprawie. Rozprawa zostanie wyznaczona w w czasie najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Najpierw jednak musisz złożyć wniosek. Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka jest podobny do wniosku do sądu rodzinnego (opisałem powyżej).

Dla przypomnienia, powinieneś oznaczyć takie informacje, jak: data i miejsce sporządzenia pisma, sąd, do którego kierujesz wniosek i jego adres – właściwy będzie sąd w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka, wnioskodawców, czyli siebie i ewentualnie tatę dziecka wraz z adresami zamieszkania oraz numerami PESEL, dziecko w którego imieniu działasz oraz jego dane tzn. jego adres i numer PESEL, tytuł wniosku “wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego”, treść wniosku dokładnie podając w imieniu kogo wniosek składasz oraz dane spadkodawcy – imię, nazwisko, ostatnie miejsce zamieszkania, datę śmierci, uzasadnienie, podpis oraz załączniki.

Wniosek powinien być opłacony – opłata wynosi 50 zł (+ 5 zł opłaty rejestrowej notarialnej).

Jeśli potrzebujesz sprawdzonego wzoru wniosku – napisz do mnie maila, a Ci go podeślę. Pamiętaj, że musisz go przystosować do swoich potrzeb.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka przed notariuszem

Nie musisz jednak iść do sądu w sprawie Twojego dziecka. Po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego możesz zamiast tego udać do notariusza. Decydując się na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem, umawiasz się na spotkanie w kancelarii notarialnej. Nie musisz przygotowywać żadnego wniosku. Również 50 zł (+ 5 zł opłaty notarialnej) wynosi maksymalna taksa notarialna za przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku. W przypadku odrzucenia spadku przed notariuszem dochodzi koszt sporządzenia wypisu z akt notarialnych w wysokości maksimum 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Jeśli zależy ci na czasie, wybierz ten właśnie sposób.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej? Napisz do mnie na kontakt@rafalgondzio.pl.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka nienarodzonego

Dziedziczyć może również dziecko nienarodzone, a z którym byliście już w ciąży w chwili śmierci spadkodawcy. W ferworze zdarzeń po porodzie, pamiętajcie o rozważeniu odrzucenia spadku również w jego imieniu.

Podsumowanie

Podsumujmy to, czego dzisiaj się dowiedziałeś:

 • dziecko nie może samo złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku – musi to zrobić za nie przedstawiciel ustawowy bądź opiekun, najczęściej rodzic,
 • termin na złożenie oświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania,
 • do skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka konieczne jest uprzednie uzyskanie zezwolenia sądu rodzinnego,
 • oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka możesz złożyć przed sądem lub notariuszem.

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis choć trochę rozjaśnił Ci wątpliwości, co do sposobu odrzucenia spadku w imieniu dziecka.

Masz podobną sprawę i chcesz o niej porozmawiać? Napisz do mnie na kontakt@rafalgondzio.pl lub zadzwoń pod 785 548 757.

Wykorzystałem zdjęcie Bess Hamiti z Pexels.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Rafał Gondzio. Polityka Prywatności
Wyprodukowano w 38Digital >